Home | Hypnotherapie | Voor welke klachten biedt hypnotherapie een oplossing?
bij welke klachten hypnotherapie

Voor welke klachten biedt hypnotherapie een oplossing?

⏱ Leestijd: 6 minuten

Hypnotherapie kan voor veel patiënten een oplossing bieden voor hun klachten. Een lange lijst aan uiteenlopende klachten kunnen worden behandeld met behulp van hypnotherapie. Het is misschien het meest voor de hand liggend dat hypnotherapie hulp kan bieden bij het behandelen van klachten met een psychologische oorsprong. Hypnotherapie kan echter ook effectief zijn als behandeling van fysieke klachten, zoals pijn klachten. Dit komt onder andere door de samenhang tussen de mentale en fysieke gezondheid volgens de psychofysiologie. Daarnaast kan hypnotherapie ook ondersteuning bieden naast een andere vormen van psychische en medische hulp.

👋  Voordat je verder leest…

We denken dat je het Hypnotherapie Handboek interessant zal vinden. Daarin leer je álles over Hypnotherapie en krijg je 4 gratis bonus boeken!

Hypnotherapie bij angstklachten

Hypnotherapie kan een effectief hulpmiddel zijn bij het behandelen van angst klachten. Deze klachten kunnen uiteenlopend zijn in ernst. Zo kan het gaan om lichte angstklachten zoals nervositeit of spanning in het algemeen, maar ook om hevige angstklachten zoals fobieën. Specifieke angstklachten waar hypnotherapie effectief bij zou kunnen helpen zijn bijvoorbeeld sociale angst, angst voor bepaalde dieren, zoals spinnen, slangen of honden, pleinvrees, claustrofobie, maar ook algemene angst en onverklaarde angsten. Hypnotherapie kan bij klachten die gerelateerd zijn aan angst helpen met de oorzaak van de angst vinden, met het ondersteunen in het leren omgaan met de angst, met het overkomen van de angst en met het versterken van het zelfvertrouwen. In dit geval kan er ook gebruikt worden gemaakt van hypnotherapie als ondersteuning in combinatie met andere vormen van therapie, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

Cognitieve problemen

Een andere vorm van klachten waar hypnotherapie een uitkomst voor zou kunnen bieden zijn problemen gerelateerd aan de cognitieve functies, zoals problemen met de concentratie en het geheugen. Het verliezen van concentratie en geheugenproblemen kunnen erg frustrerend zijn voor een patiënt om op dagelijkse basis mee om te gaan. Omdat hypnotherapie draait om ontspanningen en een beroep doet op het onderbewustzijn, kan het helpen om herinneringen terug te halen. Ook kan hypnotherapie helpen met het verbeteren en trainen van de concentratie van de patiënt, omdat hypnose gebruikt maakt van concentratie en fixatie om een trance te bereiken. Verder kan hypnotherapie ook bijdragen aan het verhelpen van andere cognitieve problemen en aan het trainen en versterken van cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld met behulp van symbolisme, metaforen en kunstzinnige vaagheid.

hypnotherapie klachten

Hypnotherapie bij depressieve gevoelens

Gevoelens van depressiviteit kunnen een zware last zijn op de schouders van patiënten en kunnen een grote negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven. Een belangrijk kenmerk van depressie is dat de gevoelens een lange tijd aanhouden, waardoor veel patiënten al lang met de bijbehorende klachten rondlopen voordat ze hulp in therapie zoeken. Wanneer er sprake is van sterke depressieve gevoelens is het altijd verstandig om langs de huisarts langs te gaan en om een doorverwijzing te vragen naar een passende hulpverlener, zoals een psycholoog. Daarnaast kan hypnotherapie een ondersteunende functie innemen in het proces van de behandeling.

Depressieve gevoelens en gedachten hebben vaak niet een eenduidige oorzaak, maar worden vaak juist veroorzaakt door een complexe opeenstapeling van verschillende levenservaringen, zoals gebeurtenissen, emoties, reacties, associaties en percepties. Hierbij kan trauma of verborgen trauma ook een belangrijke rol spelen. Hypnotherapie kan helpen deze complexe wirwar uit te pluizen door een beroep te doen op herinneringen uit het onderbewustzijn, zodat deze kunnen worden geanalyseerd. Ook kan het onderbewustzijn tijdens hypnotherapie op deze herinneringen reageren en reflecteren, waardoor de perceptie ervan kan worden beïnvloed. Dit kan helpen met de verwerking van deze levenservaringen.

Emoties

Een emotionele uitbarsting wordt vaak door de maatschappij gezien als sociaal ongewenst gedrag. Maar als je geen emotie toont, word je juist weer gezien als een kil en ongeïnteresseerd persoon. Emoties is een belangrijk onderdeel van wat ons menselijk maakt. Daarnaast is het tonen van emotie is goed voor je mentale gezondheid. Maar er ligt een stigma op het tonen van negatieve emoties. Hoewel het volledige valide is dat je die emoties voelt, kan hypnotherapie je helpen als je last hebt van emotionele uitbarstingen. Hypnotherapie kan je helpen om oorzaken van de uitbarstingen te vinden en om de intensiteit ervan te verminderen. Hierbij zou ook een combinatie van cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie kunnen worden ingezet om te ondersteunen bij het reflecteren op eerdere uitbarstingen en het patroon te doorbreken.

Naast emotionele uitbarstingen, kan hypnotherapie ook helpen bij het verwerken van emoties gerelateerd aan levensveranderende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld rouw of verlies. Mensen ervaren niet alleen rouw bij het verlies van een dierbaar persoon, maar kunnen ook rouw ervaren bij het verlies van een belangrijke romantische relatie, het verlies van een baan of een andere grote verandering in het dagelijks leven. Mensen kunnen zelfs rouw ervaren bij het verlies plannen en dromen voor de toekomst waar ze een sterke connectie mee voelden. Hypnotherapie kan voor veel mensen een uitkomst bieden bij het verwerken van dit verdriet.

Lichamelijke klachten

Hypnotherapie kan een uitkomst bieden om beter met chronische lichamelijke klachten leren om te gaan. Daarnaast kan het voor veel patiënten een verlichting bieden bij diverse andere lichamelijke klachten. Zo kan hypnotherapie worden ingezet bij gevallen van vage pijn, waarvoor geen medische verklaring voor kan worden gevonden. Het is namelijk mogelijk dat er sprake is van een psychofysiologisch probleem, waarbij de fysieke pijn een lichamelijke reactie is op een mentaal probleem. Hypnotherapie bijdragen aan het achterhalen van dit mentale probleem en het behandelen, zodat de fysieke pijn minder wordt of zelfs verdwijnt.

Naast het behandelen van onverklaarde pijn, zou hypnotherapie kunnen ondersteunen bij het behandelen van andere lichamelijke klachten, zoals spijsverteringsproblemen, stofwisselingsproblemen, hyperventilatie en zelfs seksuele problemen. Vaak gaan deze problemen namelijk, bewust dan wel onbewust, gepaard met mentale of psychologische problemen, zoals bijvoorbeeld stress of de eerder genoemde angst klachten of negatieve gevoelens. Ook is het mogelijk dat een stoornis ten grondslag ligt aan deze lichamelijke klachten. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een angststoornis, depressie, bipolariteit, een eetstoornis, et cetera. Hypnotherapie kan hierbij voor veel patiënten ondersteuning bieden.

Hypnotherapie bij slaapproblematiek

Een andere categorie van lichamelijke klachten waar hypnotherapie bij kan helpen is slaap problemen. Slapeloosheid is een probleem waar een groot deel van de bevolking wel eens last van heeft. Regelmatige slapeloosheid kan uitputting tot gevolg hebben, wat niet bevorderlijk is voor het welzijn noch voor de productiviteit, alertheid en daarmee de algemene veiligheid. Als het proces normaal verloopt, maakt je lichaam een verhoogde dosis melatonine aan in de avond. Dit is een hormoon waar je slaperig van wordt. Hoewel je gebruik kan maken van slaappillen, die het hormoon melatonine bevatten, zijn er risico’s verbonden aan deze methode om in slaap te komen. Zo kan het zijn dat de melatonine te langzaam wordt afgebroken door het lichaam of dat iemand er gebruik van maakt in de verkeerde situatie. Melatonine heeft namelijk alleen zin bij een verstoring in het dag en nacht ritme. Deze risico’s zijn dus voornamelijk te wijten aan verkeerd gebruik van melatonine.

Als het gebruik van melatonine in jouw situatie geen zin heeft en je wel last hebt van de frustratie van slapeloosheid, kan hypnotherapie een goede uitkomst bieden. Hypnose wordt namelijk ook wel beschreven als een soort kunstmatige slaap. Hypnotherapie kan je leren hoe je gebruik kan maken van ontspannende technieken om de slaap te bevorderen. Daarnaast kan hypnotherapie helpen met het ‘uitzetten’ van je bewuste gedachtestroom, waardoor er meer rust ontstaat in je hoofd en je eerder in slaap zal vallen. Hypnotherapie kan hierbij ook een ondersteunende rol spelen in combinatie met andere methoden, zoals het toepassen van een gedragsverandering. Zo zou je, naast hypnotherapie, je avondrituelen kunnen aanpassen, zodat je brein al meer in een ontspannen en slaperige staat is bij aanvang van het slapen.

Hypnotherapie bij stress

Nog een klacht waar een groot deel van de bevolking last van heeft is stress. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in langdurige stress en kortdurende stress. Kortdurende stress is stress die snel weer overgaat, zoals bijvoorbeeld spanning voorafgaand aan en tijdens een examen. Kortdurende stress kan je over het algemeen helpen om beter te presteren in situaties waarin je onder druk staat. Langdurige stress is stress die steeds terugkeert of die je continu voelt. Deze vorm van stress kan schadelijk zijn als er niets aan wordt gedaan. Deze vorm van stress kan daardoor in lichamelijke klachten, zoals een verhoogde bloeddruk, maar ook in psychische klachten zoals een angststoornis, depressiviteit of een burn-out.

Ook bij kortdurende stress, maar met name bij langdurige stress kan hypnotherapie een uitkomst bieden. Hypnotherapie kan namelijk helpen met ontspannen en kan met behulp van het onderbewustzijn de oorzaken van de stress achterhalen en behandelen. Daarnaast kan hypnotherapie ook worden toegepast bij andere vormen van stress, zoals stress die ontstaat bij het afleren van bepaald gedrag of stress als ontwenningsverschijnsel. Zo kan het zijn dat iemand die graag wil stoppen met roken stress ervaart die behandeld kan worden met hypnotherapie. Daarnaast kan hypnotherapie nog een stap verder gaan door met behulp van je onderbewustzijn je nieuwe mogelijkheden te helpen inzien.

Alles leren over de wereld van Hypnotherapie?

Download even het uitgebreide Hypnotherapie Handboek!

  • 45+ pagina’s vol handige info én nu met 4 gratis bonus boeken;
  • Meer dan 500 bezoekers hebben het boek al gedownload!

Recente artikelen

Onze laatste artikelen

We schrijven continu nieuwe artikelen over Hypnotherapie. Deze artikelen zijn als laatste toegevoegd aan onze kennisbank.

De meest gestelde vragen over hypnotherapie

De meest gestelde vragen over hypnotherapie

Wanneer je nog nooit hypnotherapie hebt gevolgd, is het begrijpelijk dat je er veel vragen over hebt. Daarom worden er hier een aantal van de meest gestelde vragen over hypnotherapie beantwoord. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen of wil je toch...

Welke hypnosetechnieken zijn er?

Welke hypnosetechnieken zijn er?

Er zijn veel verschillende hypnosetechnieken die vooral verschillen in nuance. Over het algemeen zijn de technieken onder te verdelen in twee soorten, namelijk zelfhypnose en hypnose waarbij een hypnotiseur de patiënt onder hypnose brengt. Daarnaast kan de...

“Wow! Alles wat ik over Hypnotherapie wilde weten in één compleet e-book!”

Hypnotherapie Handboek zit boordevol informatie en inspiratie over Hypnotherapie!

  • Wil je op een laagdrempelige wijze leren wat Hypnotherapie inhoudt?
  • Wil je je verder verdiepen in Hypnotherapie, en zoek je goede handvatten?
  • Wil je mensen om je heen helpen om te profiteren van de kracht van Hypnotherapie?
  • Wil je problemen oplossen zoals pijn, fobieën, concentratieproblemen of stress?
  • Wil je gevoelens van stress en depressie minimaliseren of zelfs helemaal verhelpen?

Herken je één van deze punten? Dan is het Hypnotherapie Handboek perfect voor jou.
40+ pagina’s vol informatie en tips. Nu met 4 gratis bonus boeken! 

Vorige maand 58 keer gedownload!